Archives

Monthly Archive for: ‘november, 2012’

I uge 48 afsluttede Niels sin uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator ved at præsentere sin opgave om sikkerhed under feltarbejde. Kurset giver kompetence til på bygherrens vegne at lede og koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen.

Uddannelsen er et lovkrav ved både projektering og byggeledelse på projekter, hvor der under udførelsen arbejder to eller flere entreprenører samtidig.

Vi tager altid sikkerheden alvorligt !

NaturRådgivningen har nu afleveret de første vådområdeprojekter til vore kunder.
– For Vejle Kommune har vi udarbejdet et vådområdeprojekt på 27 ha omkring Vester Nebel Å og i Varmkær ved Øster Starup. Projektet skal fjerne ca. 5 tons kvælstof fra Kolding Fjord.
– For Holstebro Kommune har vi udarbejdet et P-ådalsprojekt omkring det lille vandløb Gjæven ved Sevel i Limfjordsoplandet. P-ådalsprojektet skal begrænse tilførslen af fosfor til Hellesø og den nedstrøms Flyndersø.

Undersøgelsesområdet for P-ådalen ved Gjæven og Hellesø