Archives

Monthly Archive for: ‘januar, 2013’

Vi har i øjeblikket opgaver med tilsyn eller byggeledelse på 5 forskellige anlægsprojekter her hen over vinteren, men sneen og den hårde frost har sat flere af arbejderne i stå. Der kan graves, men der kan ikke støbes beton, og der kan heller ikke indbygges sand og grus med en tilstrækkeligt god komprimering.

Vi ser derfor frem til tøvejret i de kommende dage og forhåbentligt uden for meget nedbør, så vi kan komme videre.

Nedrivningen af to sidelænger på gården Eriksholm ved Gyldensteen Strand skrider godt frem trods vintervejret

Op til årsskiftet afsluttede vi et par mindre opgaver. Dels en handlingsplan for den fremtidige vedligeholdelse af digerne omkring Ølundgaard ved Odense Fjord. Dels et vandløbsprojekt med en undersøgelse af vandstandssvingningerne i Husby Sø og af vandføringsevnen i afløbet til Felsted Kog baseret på løbende vandstandsmålinger.

Senest har vi udtaget jordprøver til en risikovurdering af fosforudvaskningen fra tre vådområdeprojekter i Vejle Kommune.

Vandstandsmålestation i idylliske omgivelser i vandløbet Staby Kast, som er afløbet fra Husby Sø.