Archives

Monthly Archive for: ‘august, 2016’

Assens Kommune har nu gennemført den 5. af de vandløbsrestaureringer, som vi har projekteret som led i vandplanindsatsen. Denne gang var det i den øvre del af Puge Mølle Å, hvor styrtet ved et rørudløb under Nårupvej er blevet udlignet gennem et 40 meter langt stenstryg. Udfordringen var her både at sikre fuld faunapassage og afvandingsinteresserne på de omgivende marker.

Stryget set nede fra med de to afskårede rørtilløb på hver side.

Stryget set nede fra med de to afskårede rørtilløb på hver side og Nårupvej i baggrunden.