Archives

Monthly Archive for: ‘september, 2016’

Vi har været på Årø i Lillebælt til afleveringsforretning på et nyt vådområde. Det er Årø Galloway, som har etableret det private vådområde på 25 ha med en vintervandflade på 4 ha. Projektet er til gavn for bl.a. strandtudser og klyder. Vi har forberedt det til at blive første del af et større projekt på øen. Vandet må vi vente lidt på, da oplandet er lille på øens sydøstlige del.

Et af de nyanlagte vandhuller til strandtudser bliver inspiceret.

Et af de nyanlagte vandhuller til strandtudser bliver inspiceret.

Tofte Skov i Lille Vildmose rummer stor biodiversitet med bla. kronvildt, vildsvin, kongeørn og havørn. I den nordlige del af skoven har Aage V. Jensen Naturfond nu gennemført en omlægning af vandløbene. Der er herved skabt næsten 4 km nye vandløb gennem terrænet, som leder et opland på 400 ha tilbage til sit oprindelige afløb gennem skoven. Samtidig er den tidligere afvandingsgrøft ud til Kattegat lukket.

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem Tofte Skov

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem en ryddet sitkabevoksning i Tofte Skov