Archives

Monthly Archive for: ‘oktober, 2016’

Der arbejdes i øjeblikket med at omlægge en række forskellige ledninger ved Fraugde i udkanten af Odense. Der lægges nye spildevandsledninger og drænledninger, og der flyttes elkabler og vandledninger på kryds og tværs. Det er Odense Kommune, som har sat arbejdet i gang, og formålet er efterfølgende at kunne flytte Fraugde Bæk på en 800 m lang strækning for at klimasikre området mod stigende afstrømninger.

Byggepladsen ved Fraugde kan ved første øjekast ligne kaos.

Byggepladsen ved Fraugde kan ved første øjekast ligne kaos, men vi har styr på det hele.

Stenholt Mose nord for Engesvang er med sine 35 ha landets 3. største bevarede højmose. Lige som alle andre højmoser lider den under følgerne af tidligere tiders afvanding og tørvegravning. Silkeborg Kommune har nu som led i et LIFE-projekt afsluttet en restaurering af mosen, der med vandstandshævende tiltag vil imødegå udtørringen af mosen, således at den fortsat kan udvikle sig som aktiv højmose.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Niels har været tre dage i Nordengland for at deltage i en konference om højmoser: Restoring Peatlands. Development of Best Practice Techniques, som var arrangeret af Cumbria BogLIFE-projektet med deltagelse fra en række europæiske lande.

På konferencen præsenterede Niels et indlæg om metoder og erfaringer fra de første år med restaureringen af Lille Vildmose.

Fra præsentation på konferencen

Fra præsentation på konferencen