Nyheder

Op til årsskiftet afsluttede vi et par mindre opgaver. Dels en handlingsplan for den fremtidige vedligeholdelse af digerne omkring Ølundgaard ved Odense Fjord. Dels et vandløbsprojekt med en undersøgelse af vandstandssvingningerne i Husby Sø og af vandføringsevnen i afløbet til Felsted Kog baseret på løbende vandstandsmålinger.

Senest har vi udtaget jordprøver til en risikovurdering af fosforudvaskningen fra tre vådområdeprojekter i Vejle Kommune.

Vandstandsmålestation i idylliske omgivelser i vandløbet Staby Kast, som er afløbet fra Husby Sø.

Skriv et Svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *