Nyheder

I uge 48 afsluttede Niels sin uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator ved at præsentere sin opgave om sikkerhed under feltarbejde. Kurset giver kompetence til på bygherrens vegne at lede og koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen.

Uddannelsen er et lovkrav ved både projektering og byggeledelse på projekter, hvor der under udførelsen arbejder to eller flere entreprenører samtidig.

Vi tager altid sikkerheden alvorligt !

NaturRådgivningen har nu afleveret de første vådområdeprojekter til vore kunder.
– For Vejle Kommune har vi udarbejdet et vådområdeprojekt på 27 ha omkring Vester Nebel Å og i Varmkær ved Øster Starup. Projektet skal fjerne ca. 5 tons kvælstof fra Kolding Fjord.
– For Holstebro Kommune har vi udarbejdet et P-ådalsprojekt omkring det lille vandløb Gjæven ved Sevel i Limfjordsoplandet. P-ådalsprojektet skal begrænse tilførslen af fosfor til Hellesø og den nedstrøms Flyndersø.

Undersøgelsesområdet for P-ådalen ved Gjæven og Hellesø

Efter indvielsen af Filsø er Aage V. Jensen Naturfond nu gået igang med at realisere projektet i Gyldensteen Strand. Her skal i 2014 åbnes for en ny fjord og en ferskvandssø på tilsammen 380 ha. Det er det første større uddigningsprojekt i Danmark.

NaturRådgivningen har projekteret første etape. Vi fører tilsyn med gravningen af nye vandhuller samt etablering af ny strandeng, fugleøer og det første stykke dige.

Muldjorden afrømmes under etableringen af nye paddevandhuller på Langø

Det første større anlægsarbejde under LIFE Lille Vildmose projektet er nu i gang. Det skal fastholde og hæve vandstanden i det 572 ha store område Høstemark Fenner og Sydlige Mou Fenner. Det sker for at sikre de omgivende højmoser og på sigt også skabe højmose i området.

NaturRådgivningen har projekteret og udbudt opgaven for Aalborg Kommune, der er partner i det 41,7 mio. kr. store projekt, som EU LIFE+ har støttet med 75%.

Entreprenøren indbygger en bentonitmembran i grøften langs Hegnsvej for at forhindre udsivning.

Aage V. Jensen Naturfond indbyder alle interesserede til indvielse af Filsø søndag den 7. oktober kl. 13 på Fiilsø Avlsgård, Kærgårdvej 12, Henne. Kom i god tid og læs mere på http://www.avjf.dk/archives/filsoe_aabning_og_konkurrence/

Niels har fra starten stået for projekteringen af den nye 915 ha store sø, og vi arbejder fortsat for fonden med etablering af publikumsfaciliteter som udsigtstårne og stier.

Her torsdag-fredag er vi i Holmegaards Mose for at opstille 8 vandstandsmålestationer. Det er de sidste af i alt 21 automatiske målestationer med dataloggere, som vi har etableret i sommerens løb til at måle vandstand i højmoser og vandløb for Naturstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Holstebro Kommune.

Niels kan træffes undervejs på mobilen.

Vandstandsmålestation i Lille Vildmose med dataloggeren liggende fremme til venstre.

Miljøminister Ida Auken har inviteret Niels til at deltage i ministeriets vandtopmøde torsdag-fredag på Lykkesholm på vegne af Dansk Ornitologisk Forening. Han skal sammen med ministeren og 23 andre repræsentanter for grønne organisationer, landbruget, vandværkerne og faglige institutioner forsøge at finde nye veje til at forbedre vandmiljøet med den næste generation af vandplaner. Telefonen er derfor lukket fra torsdag kl. 12 og 24 timer frem, men mails og sms’er vil blive læst.

Fra arbejdet med vådområdeprojekt Vester Nebel Å

Niels deltog i dagene 17.-18. august i verdens største fuglebegivenhed, som afholdes i Oakham i Midtengland med over 400 udstillinger og deltagelse af tusindvis af fugle- og naturvenner fra hele verden.

BirdFair arrangeres af BirdLife International og den engelske partner RSPB. Birdfair afholdes ved bredden af det store Rutland Water Nature Reserve med 4 par ynglende fiskeørne og mange andre vandfugle.

Fugle, natur, rejser og kunst går op i en højere enhed på Birdfair

Vi holder også ferie i NaturRådgivningen, og vi elsker det. Vi holder derfor ferielukket i den kommende uge fra mandag den 23. juli til mandag den 30. juli inkl., mens de ansatte tager på oplevelsestur til Madeira.

Post og mails vil dog blive læst dagligt. Niels kan i påkommende tilfælde træffes på mobil 23 10 82 50. Vi høres ved til august.

Atlantiske plettede delfiner og Kuhls skråper på havet omkring Islas Desertas

I går den 2. juli blev diget omkring Filsø gennemgravet, og det første vand ledt tilbage til søen. En solskinsdag vi er mange, som har glædet os til. Kronen på to et halvt års forarbejde 🙂

Hvis du missede indslaget om Filsø-projektet i Kyst til Kyst på DR1, så kan du se det på dette link med flotte luftfotos af anlægsarbejdet: http://www.dr.dk/DR1/danmark-kyst-til-kyst#/47095/33:35

Det magiske øjeblik, hvor diget blev gennemgravet, og vandet fossede ind i Filsø