Nyheder

Vi har nu afleveret to vådområdeprojekter til henholdsvis Struer og Holstebro kommuner. Det første projekt omfatter etablering af en 76 ha stor kystlagune i den tidligere Odby Sø på Thyholm nord for Oddesund, som skal fjerne kvælstof. Den anden opgave omfatter tre mindre fosforådalsprojekter, som skal reducere udvaskningen af fosfor til Skallesø, der er et tilløb til Flyndersø mellem Vinderup og Skive.

Odby Sø og diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

Odby Sø og til venstre diget med pumpestationen ud mod Limfjorden samt Odby Klint i baggrunden

Skriv et Svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *