Nyheder

Stenholt Mose nord for Engesvang er med sine 35 ha landets 3. største bevarede højmose. Lige som alle andre højmoser lider den under følgerne af tidligere tiders afvanding og tørvegravning. Silkeborg Kommune har nu som led i et LIFE-projekt afsluttet en restaurering af mosen, der med vandstandshævende tiltag vil imødegå udtørringen af mosen, således at den fortsat kan udvikle sig som aktiv højmose.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Skriv et Svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *