Nyheder

Tofte Skov i Lille Vildmose rummer stor biodiversitet med bla. kronvildt, vildsvin, kongeørn og havørn. I den nordlige del af skoven har Aage V. Jensen Naturfond nu gennemført en omlægning af vandløbene. Der er herved skabt næsten 4 km nye vandløb gennem terrænet, som leder et opland på 400 ha tilbage til sit oprindelige afløb gennem skoven. Samtidig er den tidligere afvandingsgrøft ud til Kattegat lukket.

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem Tofte Skov

Et af de nye terrænnære vandløb slynger sig gennem en ryddet sitkabevoksning i Tofte Skov

Skriv et Svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *