Diger på Valnæs

A/S Valnæsgaard på det nordvestligste Falster er i gang med at hæve sine diger, som blev gennembrudt under Stormen Bodil i december 2013. Herved blev de to inddæmninger Myggetvig og Lille Salteng oversvømmet. Vi har bistået ejeren med planlægningen, ansøgningerne og projekteringen af de nye diger. Samtidig etableres to nye søer, og et areal udlægges som fremtidig strandeng.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor havet brød igennem.

Entreprenøren opfører det ene af de nye diger, der hvor Smålandshavet brød igennem.