Firmaprofil

NaturRådgivningen A/S leverer teknisk og biologisk rådgivning af høj kvalitet om natur, vådområder og vandløb. Firmaets målgruppe er myndigheder, lodsejere og bygherrer, som vi tilbyder rådgivning om drift, pleje, restaurering og genopretning. Vi ønsker hermed at bidrage til at styrke naturgrundlaget og biodiversiteten.

NaturRådgivningen bygger på erfaringer fra 35 års arbejde med beskyttelse og forbedring af den danske natur og vandmiljøet. Firmaets indehaver har været den bærende kraft i over 300 natur- og vandløbsprojekter, herunder wholesale promotional products de tre største igangværende naturgenopretningsprojekter i Danmark. Ingen opgave er for stor eller for lille til os.

NaturRådgivningen er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og er omfattet af rådgiverbranchens ansvarsforsikring.