Nyheder

I dag den 1. maj er det 5 år siden, at vi startede NaturRådgivningen med en tom ordrebog. Siden har vi rejst land og rige rundt for at løse opgaver lige fra Gedser og til Skagen. Det har været en spændende rejse at være med til at gøre en forskel for dansk natur. Det er blevet til et par hundrede projekter i 40 kommuner for 60 forskellige kunder. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet sammen med vore dejlige kunder.

NaturRådgivningen fylder 5 år

NaturRådgivningen fylder 5 år

Vi har haft en spændende opgave for Nationalpark Thy, som rummer noget af landets smukkeste og mest vilde natur. Vi har samlet viden om sårbare arter og naturtyper, som vi har sammenholdt med den nuværende beskyttelse og benyttelse af den 254 km2 store nationalpark. Rapporten er nu udgivet og skal præsenteres for nationalparkens nye bestyrelse. Rapporten kan ses med et klik her.

Udsigt over Hanstholm Vildtreservat fra den nye platform ved Sårup

Udsigt over det store Hanstholm Vildtreservat fra den nye platform ved Sårup

Den Danske Naturfond har købt den 152 ha store Bøtø Nordre Plantage på Sydfalster. Skoven rummer allerede et rigt dyreliv. Det vil blive endnu bedre med den naturgenopretning, som vi har arbejdet for Guldborgsund Kommune med at planlægge igennem de sidste 4 år. Skoven ligger i sammenhæng med det næsten 200 ha store vådområde i Bøtø, som vi bistod kommunen med at forbedre i 2015.

Søen Fårvasken i Bøtø Plantage

Søen Fårvasken i Bøtø Plantage

NaturRådgivningen har i 2016 udarbejdet tre lavbundsprojekter for Silkeborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.  Det er vådområder, som både skal begrænse udledning af klimagasser fra nedbrydningen af organiske jorder og reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Kommunerne har på grundlag af vores tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser søgt om realisering af to af projekterne.

Et af lavbundsprojekterne er i Hellebjergdam, som er et tørvefyldt dødishul.

Et af lavbundsprojekterne er i Hellebjergdam, som er et tørvefyldt dødishul.

Vi hos NaturRådgivningen ønsker alle vore venner og forretningsforbindelser en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår !.

Vores julehilsen til alle er Bob Dylans ´Ring Them Bells’, som Line fra vores bestyrelse synger, sammen med resten af Postyr i deres eget arrangement. Klik på billedet, slå lyden til samt evt. fuld skærm.

I dag blev der åbnet for vandet i det 830 m nye forløb af Fraugde Bæk langs bygrænsen af Odense forstaden Fraugde. Odense Kommune har skabt det nye vandløb med 4,0 meter fald som et klimaprojekt. Det skal sikre bydelens vandværk mod oversvømmelser. Samtidig skabes der faunapassage omkring en opstemning. Projektet har været en stor udfordring, som vi begyndte på for kun 7 måneder siden.

Vandet løber igennem det nye stenstryg for første gang.

Vandet løber igennem det nye stenstryg langs haverne for første gang.

Vi har siden 2012 arbejdet for Guldborgsund Kommune med LIFE-projektet til genopretning af Horreby Lyng på Falster. Det er en 145 ha stor nedbrudt højmose. Anlægsarbejderne er nu gennemført. Der er lukket grøfter, nedgravet membran, forlagt vandløb, ombygget pumpestation og etableret gangstier og veje til de mange besøgende. Endelig er der udgravet 4 ha bassiner til ny vækst af tørvemosser.

Afslutningen af anlægsarbejdet blev fejret med udsigt til de nye tørvebassiner.

Afslutningen af anlægsarbejdet blev fejret med udsigt til de nye tørvebassiner.

Der arbejdes i øjeblikket med at omlægge en række forskellige ledninger ved Fraugde i udkanten af Odense. Der lægges nye spildevandsledninger og drænledninger, og der flyttes elkabler og vandledninger på kryds og tværs. Det er Odense Kommune, som har sat arbejdet i gang, og formålet er efterfølgende at kunne flytte Fraugde Bæk på en 800 m lang strækning for at klimasikre området mod stigende afstrømninger.

Byggepladsen ved Fraugde kan ved første øjekast ligne kaos.

Byggepladsen ved Fraugde kan ved første øjekast ligne kaos, men vi har styr på det hele.

Stenholt Mose nord for Engesvang er med sine 35 ha landets 3. største bevarede højmose. Lige som alle andre højmoser lider den under følgerne af tidligere tiders afvanding og tørvegravning. Silkeborg Kommune har nu som led i et LIFE-projekt afsluttet en restaurering af mosen, der med vandstandshævende tiltag vil imødegå udtørringen af mosen, således at den fortsat kan udvikle sig som aktiv højmose.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Vi har fået nedpløjet over 2000 m HDPE-membran rundt om mosen for at bremse afvandingen.

Niels har været tre dage i Nordengland for at deltage i en konference om højmoser: Restoring Peatlands. Development of Best Practice Techniques, som var arrangeret af Cumbria BogLIFE-projektet med deltagelse fra en række europæiske lande.

På konferencen præsenterede Niels et indlæg om metoder og erfaringer fra de første år med restaureringen af Lille Vildmose.

Fra præsentation på konferencen

Fra præsentation på konferencen

...2345...10...