Om os

Personer

Niels Riis

tegner NaturRådgivningen og er uddannet cand. scient. i Biologi/Kemi med speciale i ferskvandsøkologi og HD i Organisation. Niels har i 35 år arbejdet med naturbeskyttelse som frivillig leder i Natur og Ungdom, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Niels har 30 års professionel erfaring med naturgenopretning, naturpleje, vådområdeindsats, vandløbspleje og vandløbsrestaurering fra ansættelser i Hedeselskabet, Kampsax og COWI. Niels har været projektlederen bag genopretningen af Lille Vildmose, genskabelsen af Filsø og Gyldensteen Strand, restaureringerne af Vester Nebel Å, Kolding Å og Vindinge Å samt vådområdeindsatsen med bl.a. genslyngninger af Odense Å og Stavids Å. Niels kan løfte alle faser i et projektforløb fra idé til realisering og er dermed en af de mest erfarne på sit felt.

Læs Niels’ CV her.

Niels Riis

Jette Nørgaard

er kommunom og kontoruddannet hos Stadsarkitekten i Esbjerg. Hun har i 15 år arbejdet i hhv. Esbjerg og Ølgod kommuners tekniske forvaltninger, herunder 5 år som forvaltningssekretær og koordinator. Jette har desuden igennem 6 år arbejdet inden for bioteknologi og videnskabsetik. Jette håndterer NaturRådgivningens bogholderi og kontorfunktioner samt bistår med teknisk assistance.

Jette Nørgaard

Samarbejdspartnere

NaturRådgivningens egne ressourcer er begrænsede, men vi kan gennem et omfattende netværk tilbyde en bred vifte af rådgivningsydelser fra idé til virkeliggørelse.

Vi vil til enhver tid sikre den stærkeste faglige bemanding af vore opgaver. Det gør vi ved efter behov at inddrage andre firmaer, forskere og konsulenter med de relevante specialer.

Vi køber og sælger således rådgivningsydelser med forskellige samarbejdspartnere for at styrke vores fælles kapacitet og kompetence.

NaturRådgivningen har kun uformelle og ikke-eksklusive samarbejdsaftaler, da vore samarbejdspartnere også kan være vore konkurrenter.