Ydelser

Vi arbejder fokuseret på at realisere målsætningerne om bedre vandmiljø og natur. Vi bistår blandt andet vores kunder med:

 

 • Projektoplæg
 • Projektansøgninger
 • Tekniske forundersøgelser
 • Biologiske forundersøgelser
 • Skitseprojekter
 • Konsekvensberegninger
 • Konsekvensvurderinger
 • Myndighedsansøgninger
 • Procesrådgivning
 • Sagsbehandling
 • Detailprojektering
 • Udbud og kontrahering
 • Anlægsledelse og fagtilsyn
 • GIS-analyser og kortlægning
 • Hydrologi og hydraulik
 • Naturovervågning
 • Vandmiljøovervågning
 • Drifts- og plejeplaner
 • Vandløbstilsyn og kontrol
 • Vandløbsretslig rådgivning
 • Syn og skøn