Glædelig Jul, Godt Nytår

Tak til alle vore dejlige kunder og samarbejdspartnere, som i en svær tid har gjort 2020 til endnu et fantastisk år for os i NaturRådgivningen. I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi glæder os til at møde jer igen til næste år på spændende naturprojekter rundt om i landet. Vi har også i år valgt at spare julekortene. I stedet støtter vi igen DOFs Klimafond med opkøb og genskabelse af nedbrudt tågeskov i Ecuador som CO2 reduktion.

Vi støtter DOFs klimafond med at genskabe levesteder for bl.a. gulsidet bjergtukan. Foto: Shutterstock.

Høstemark Mose

Det sidste af efterårets 11 anlægsprojekter er nu afleveret. Det blev Høstemark Mose i det nordøstlige hjørne af den oprindelige højmose Lille Vildmose, som er truet af afvanding. Her er der nu sat 930 m HDPE-membran langs højmosens østside ud mod Hegnsvej som sikring mod udsivning til vejgrøften og 2 meter ned til markerne øst for.  En gravebane på nordsiden af mosen er også blevet lukket med 160 m membran. Vi har projekteret for Aalborg Kommune.

Høstemark Mose vist på ortofoto fra juni 2020 med lilla fremhævning af de nye membraner.

Mere vådområde i Bøtø

Dejligt når et projekt kan blive endnu bedre. Det vådområde på 28 ha, som vi var med til at skabe i 2015 i Bøtø Nor på Sydfalster, er nu blevet udvidet til 45 ha. Det er et kombineret natur- og klimaprojekt. Vandfladerne i det fuglevenlige område bliver øget fra 9 ha til 19 ha. Guldborgsund Kommune står for projektet, som vi har bistået med at gennemføre. Området ejes nu af kommunen og Den Danske Naturfond.

I projektet indgår en rævesikret fugleø beklædt med ral og muslingeskaller.

Membranprojekter

Hen over året har vi haft travlt med at realisere 6 forskellige projekter til sikring af vandstanden i moser og andre vådområder ved hjælp af HDPE-membraner. Projekterne omfatter tilsammen sætning af 3.800 m membraner. Vi har projekteret, udbudt og ført tilsyn med gennemførelsen af projekterne, der er blevet udført for to LIFE-projekter, Aalborg, Mariagerfjord, Sorø og Guldborgsund kommuner.

Den sorte HDPE-membran i udlæggeren sættes rundt om højmosen Horreby Lyng på Falster.

Vandet flytter

Omlægningen af vandløbene i Tofte Skov i Lille Vildmose til en mere naturlig hydrologi er nu afsluttet. Arbejdet begyndte for 14 år siden for Aage V. Jensen Naturfond med en grøn driftsplan. Siden er kilometervis af drængrøfter blevet lukket, vandstanden hævet, og vandet er ledt tilbage til naturligt afløb igennem terrænlavninger mod havet. Sidste etape var en slyngning af Pindebækken ned over engen Langsig.

Pindebækken er blevet slynget og klar til, at vandet kommer.

 

Boardwalk ved Gudenå

Aage V. Jensen Naturfond og Randers Kommune har indviet en 242 m lange boardwalk, som går igennem rørskoven i Gudenåparken fra Randers Naturcenter og ned til Trækstien langs Gudenå. Hermed er der åbnet for adgang til naturoplevelser til alle i et hidtil lukket område. Boardwalken står på skruepæle, hvor der ellers er 10-15 meter ned til fast bund. Det har været en udfordring for os at projektere.

En af de formidlingsplatforme, som er etableret langs med boardwalken