Archives

Category Archive for: 'Uncategorized'

Aage V. Jensen Naturfond og Randers Kommune har indviet en 242 m lange boardwalk, som går igennem rørskoven i Gudenåparken fra Randers Naturcenter og ned til Trækstien langs Gudenå. Hermed er der åbnet for adgang til naturoplevelser til alle i et hidtil lukket område. Boardwalken står på skruepæle, hvor der ellers er 10-15 meter ned til fast bund. Det har været en udfordring for os at projektere.

En af de formidlingsplatforme, som er etableret langs med boardwalken

Assens Kommune har i dag holdt aflevering på den nye bro over Hårby Å med nyt indløb til faunapassage uden om opstemningen ved Haarby Elværksdam. Den gamle bro var ikke stor nok, og projektet skal sikre de omgivende ejendomme mod oversvømmelser samtidig med, at passageforholdene for ørreder og deres yngel, smolten bliver sikret uden om den opstemmede sø. Vi har projekteret løsningen og ført tilsyn.

Indløbet til den nye bro over Hårby Å med den gamle bro til venstre, hvor indløbet er dykket.

Tømreren har nu rejst de søjler og dragere, som skal bære det nye udsigtstårn ved Gyldensteen Strand, som Aage V. Jensen Naturfond er ved at opføre.Vi kan allerede nu afsløre, at der bliver en flot udsigt ud over øhavet i den nye fjord, når tårnet er færdigt til foråret.

Vi står for udbud og byggeledelse.

Dæmningsmindetårnet er under opførelse lidt uden for Bogense

Gyldensteen Strand blev i lørdags åbnet ved en kæmpe folkefest arrangeret af Aage V. Jensen Naturfond og med op mod 6000 glade gæster. 20 busser kørte i pendulfart fra Bogense ud igennem Engsøen til Eriksholm. 250 cyklister kom i optog for at indvie de nye cykelstier. Og solen brød frem lige inden, at digerne blev gennembrudt, og vandet strømmede fra Lillebælt ind i Kystlagunen trods kraftigt lavvande.

Digeåbningen og de mange tilskuere set lidt fra oven (foto: Viggo Lind).

Digeåbningen og de mange tilskuere set lidt fra oven (foto: Viggo Lind).

NaturRådgivningen har lukket fra i dag og til torsdag den 25. juli, mens Jette og Niels tager på en ferietur til Nordspanien for at opleve naturen og fuglelivet i Pyrenæerne og i Ebro-deltaet. Murløberen i Hecho dalen står højt på ønskelisten.

Vi kan træffes på sms til mobil 23 10 82 50.

Vi fik set murløberen, men den var kun en prik på en klippevæg, så her er i stedet flamingoer fra Ebro deltaet.

Vi fik set murløberen, men den var kun en prik på en klippevæg, så her er i stedet flamingoer fra Ebro deltaet.

NaturRådgivningen har fået opgaver i fire kommuner med projekter til forbedring af vandløbenes tilstand. Kommunerne kan desværre ikke påbegynde indsatsen, fordi Natur- og Miljøklagenævnet i december kendte vandplanerne ugyldige. Nu venter vi på, at Miljøministeriet offentliggør de “nye” vandplaner og sætter en ny bekendtgørelse i kraft, så vi kan komme igang med arbejdet.
Heldigvis har vi travlt med vandløbsprojekter og hydrologiprojekter i tre andre kommuner, som vi får løst i mellemtiden.

Alt for meget sand og plads til forbedringer !

Alt for meget sand og plads til forbedringer !

Miljøminister Ida Auken har inviteret Niels til at deltage i ministeriets vandtopmøde torsdag-fredag på Lykkesholm på vegne af Dansk Ornitologisk Forening. Han skal sammen med ministeren og 23 andre repræsentanter for grønne organisationer, landbruget, vandværkerne og faglige institutioner forsøge at finde nye veje til at forbedre vandmiljøet med den næste generation af vandplaner. Telefonen er derfor lukket fra torsdag kl. 12 og 24 timer frem, men mails og sms’er vil blive læst.

Fra arbejdet med vådområdeprojekt Vester Nebel Å