Gensyn med Bøtø

I det spæde forår var vi tilbage på Bøtø for at se til det projekt, som vi har fået realiseret for Guldborgsund Kommune. Der er sat membraner og afbrudt dræn. Herved er der skabt en op til 17 ha stor vandflade ind mod det gamle Bøtø Nor Reservat og endda med en fugleø. Projektet er udført i det 128 ha store område, som Den Danske Naturfond købte sidste år. Det sejlede i vand, lige som vi havde forventet.

Bøvlet at aflæse en vandstandsmålestation, når man ikke kan bunde.