Holmegaard Mose

Efter 4 års tilløb er vi endelig kommet i gang med at gennemføre anlægsarbejderne i Holmegaard Mose på Sydsjælland. Projektet skal sikre en gunstig udvikling i Sjællands største højmose og omfatter de sidste tiltag, som var indeholdt i fredningen. Projektet flytter samtidig næringsrigt oplandsvand uden om den centrale del af højmosen og sikrer en bedre bevaring af den rige kulturarv. Vores rådgivning er udført for Naturstyrelsen.

Plastspuns opført på tværs af en afløbsgrøft sikrer en højere vandstand i højmosen.