Langemose i Rold Skov

Flere års forberedelse af projekter i to små moser i Rold Skov er nu afsluttet, og anlægsarbejderne er gennemført. Projekterne skal sikre væksten af Sphagnum gennem en højere vandstand i Langemose.  Og Sortemose er blevet til et bedre levested for den sjældne vandbille bred vandkalv med en lavvandet bredzone. Vores rådgivning igennem hele projektforløbet er udført for Rebild Kommune og LIFE Danske Højmoser.

Vandstanden er blevet hævet i Langemose med plastspunse og et hævet afløb.