Alle opgaver løses med det bedste udstyr, som her ved GPS-opmåling