Fortsætter i Aaby Mose

I Store Vildmose fortsætter arbejdet med at sikre højmosen Aaby Mose.  Efter Lille Vildmose er Aaby Mose med sine ca. 200 ha den næststørste tilbageværende højmose i Danmark. Mosen var truet af afvanding til alle sider. Der er allerede opført dæmninger med 3500 m membran. Nu sættes der 900 m ekstra membran omkring højmosens sydende, som skal beskytte mosen mod afvanding. Vi har projekteret for Aage V. Jensen Naturfond.

En 240 m lang dæmning opføres med indbygget membran omkring mosens sydende.